استخر دزاشیب

Dezashib - استخر دزاشیب

آدرس : تهران - میدان قدس ,خیابان دزاشیب ,خیابان عمار , کوچه مهر , جنب بوستان مهر

مجموعه فرهنگی ورزشی دزاشیب - نیاوران

Tel : 021-22837357-8