استخر روباز زمزم (بانوان)

آدرس : تهران - اتوبان بابایی ,خروجی حکیمیه(عباسپور) , ظلع شرقی دانشگاه آزاد ,شهرک زمزم

استخر روباز زمزم -حکیمیه (مخصوص بانوان)

Tel : 021-77106195