استخر روباز هتل اوین (آقایان)

Hetel Evin - استخر روباز هتل اوین (آقایان)

آدرس : تهران - خروجی یادگار امام , چمران جنوب ,هتل اوین

استخر روباز هتل پارسیان اوین - چمران جنوب (مخصوص آقایان)

Tel : 021-22344323