استخر بوستان نرگس (بانوان)

 Bostan E Narges - استخر بوستان نرگس (بانوان)

آدرس : تهران - چهارراه یافت آباد , میدان معلم ,خیابان یاسر ,روبروی پارک قائم ,بوستان بانوان نرگس

بوستان بانوان نرگس ,یافت آباد (ویژه بانوان)

Tel : 021-66208062