استخر جام جم اردبیل

Jam E Jam - استخر جام جم  اردبیل

آدرس : اردبیل - میدان بسیج ,جنب اداره گاز, استخر سرپوشیده جام جم

استخر جام جم - میدان بسیج

Tel : 045-33729980