استخر نشاط اردبیل

Neshat - استخر نشاط  اردبیل

آدرس : اردبیل - خیابان باکری , نرسیده به میدان باکری , شهرک سبلان , فاز 2

استخر نشاط - شهرک سبلان

Tel : 045-33631591