استخر هتل آساره (آقایان)

آدرس : تهران، خیابان آزادی، روبروی دانشکده دامپزشکی، انتهای خیابان زارع، پلاک 1

استخر هتل آساره ، مخصوص آقایان - خیابان آزادی

Tel : 021 - 66564555