استخر آستان قدس (آقایان) مشهد

آدرس : مشهد - بلوار فردوسی ,نرسیده به میدان جانباز

مجموعه آبی آستان قدس - بلوار فردوسی (ویژه آقایان)

Tel : 051-37685020