استخر نزهت (بانوان)

آدرس : تهران، خیایان ولی عصر، مابین یوسف آباد و ابتدای فاطمی،کوچه بو علی سینا ،پلاک 1/3

استخر نزهت مخصوص بانوان - ابتدای فاطمی

Tel : 021 88957257