استخر تختی ملایر

آدرس : ملایر-میدان فخریه-خیابان امیر کبیر-مجموعه ورزشی تختی.

استخر تختی-خیابان امیر کبیر

Tel : 081-32249621