استخر یاس پاسداران (بانوان)

آدرس : تهران، خیابان پاسداران، جنب نیستان نهم

استخر یاس ، زیر نظر مجموعه ورزشی شهید چمران، مخصوص بانوان - پاسداران

Tel : 021 22768066-22541895