استخرسینا مرند

Marand - استخرسینا مرند

آدرس : مرند-خیابان جلفا-جنب فرمانداری مرند.

استخر سینا-خیابان جلفا

Tel : 041-42230800