استخرسینا مرند

Marand - استخرسینا مرند

آدرس : مرند-خیابان شهید باکری-جنب فرمانداری مرند.

استخر سینا-خیابان شهید باکری

Tel : 041-42230800