استخر شهدا

shohada - استخر شهدا

آدرس : تهران، خیابان دماوند شرق به غرب، نرسیده به خیابان سبلان، خیابان نبییان

استخر شهدا - سبلان جنوبی

Tel : 021 77692417