استخر یاس سفید پاکدشت

Yse sefid - استخر یاس سفید پاکدشت

آدرس : تهران-پاکدشت-پشت پارک معلم-خیابان علامه

استخر یاس سفید-خیابان علامه

Tel : 021-36440133-4