استخر علی ابن ابی طالب پاکدشت

Ali ebne abitaleb - استخر علی ابن ابی طالب پاکدشت

آدرس : تهران-پاکدشت-بزرگراه امام رضا-بلوار شهید قمی-بلوار علی ابن ابی طالب

استخر علی ابن ابی طالب-بلوار شهید قمی

Tel : 021-36021344