استخر شهید متوسلیان

motavasselian - استخر شهید متوسلیان

آدرس : تهران، میدان خراسان، خیابان خراسان، نرسیده به پارک کوثر، کوچه عمرانی فر

استخر شهید متوسلیان - میدان خراسان

Tel : 021 36830528