استخر آذر سامان تبریز

Azar Saman - استخر آذر سامان تبریز

آدرس : آذربایجان شرقی-تبریز-جاده ائل گلی-اول کوی الهی پرست

استخر آذر سامان-جاده ائل گلی

Tel : 041-33321652