استخر آرسن رشت

Arsen - استخر آرسن رشت

آدرس : گیلان-رشت-میدان فرهنگ-خیابان پرستار-جنب داروخانه دکتر مجلسی

استخر آرسن-میدان فرهنگ

Tel : 013-33368510