استخر بهشتی رشت

Beheshti - استخر بهشتی رشت

آدرس : گیلان-رشت-گلسار-بلوار استاد معین-نبوت 36

استخر بهشتی-گلسار

Tel : 013-33780125