استخر ملوان رشت

Malavan - استخر ملوان رشت

آدرس : گیلان-رشت-میدان نیروی دریایی-مجموعه فرهنگی ورزشی ملوان

استخر ملوان-میدان نیروی دریایی

Tel : 013-33337673