استخر و پارک آبی آبسار گیلان

Absar - استخر و پارک آبی آبسار گیلان

آدرس : گیلان-رشت-بلوار لاکان-مجتمع مسکونی مهر-خیابان مهر 75

استخر و پارک آبی آبسار-بلوار لاکان

Tel : 013-33433353