استخر فرهنگسرای اشراق

farhangsaraye eshragh - استخر فرهنگسرای اشراق

آدرس : تهران، تهرانپارس ، خیابان جشنواره، جنب فرهنگسرای اشراق،کوچه جعفر پناه

استخر فرهنگسرای اشراق،تهرانپارس

Tel : 021 77390417