استخر شهید هرندی

shahid harandi - استخر شهید هرندی

آدرس : تهران، خیابان شوش، میدان شهید هرندی، روبروی پارک های سه گانه، مجموعه فرهنگی ورزشی شهید هرندی

استخر شهید هرندی، متعلق به هیات ورزش های نابینایان و کم بینایان استان تهران (پذیرش برای عموم آزاد می باشد)

Tel : 021 55155555