استخر باغ صبا

bagh saba - استخر باغ صبا

آدرس : تهران، میدان پونک، بلوار همیلا، خیابان اورک، بعد از دانشگاه، مجموعه رفاهی –ورزشی باغ صبا

استخر باغ صبا ، مجموعه رفاهی ورزشی باغ صبا ، میدان پونک

Tel : 021-46042705-44894741-45