استخر گلستان

Golestan - استخر گلستان

آدرس : تهران، شهرک غرب، فاز یک، خیابان ایران زمین، خیابان گلستان جنوبی، جنب مسجدالنبی

استخر گلستان - شهرک غرب

Tel : 021 88076052