استخرهای کلیبر

استخرهای کلیبر


استخر المپیک کلیبر ۰ %

آذربایجان شرقی | کلیبر
۳/۱۰
استخر المپیک کلیبر
۰ % تخفیف

استخر المپیک کلیبر

آذربایجان شرقی | کلیبر

  • سونا خشک
  • بوفه
  • جکوزی
  • حوضچه آب سرد
  • پارکینگ
  • استخر کودکان

چیزی رو از دست ندین!