استخرهای استان آذربایجان شرقی

استخرهای استان آذربایجان شرقی


استخر برق تبریز ۷ %

آذربایجان شرقی | تبریز
۳/۱۰
استخر برق تبریز
۷ % تخفیف

استخر برق تبریز

آذربایجان شرقی | تبریز

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • پارکینگ
 • استخر کودکان
 • حمام سنتی
 • ماساژ
۱۸۷,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۲۰,۰۰۰ تومان
%۷ تخفیف
مشاهده استخر

استخر خانواده تبریز ۱۰ %

آذربایجان شرقی | تبریز
۳/۱۰
استخر خانواده تبریز
۱۰ % تخفیف

استخر خانواده تبریز

آذربایجان شرقی | تبریز

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • استخر کودکان
 • ماساژ
 • فروشگاه لوازم شنا
 • حمام ترکی
۱۸۰,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
%۱۰ تخفیف
مشاهده استخر

استخر پهلوان پرویز هادی باسمنج تبریز ۰ %

آذربایجان شرقی | تبریز
۳/۱۰
استخر پهلوان پرویز هادی باسمنج تبریز
۰ % تخفیف

استخر پهلوان پرویز هادی باسمنج تبریز

آذربایجان شرقی | تبریز

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • پارکینگ
 • استخر کودکان
 • ماساژ
 • استخر آب درمانی

استخر دوقلوی هتل شهریار تبریز ۰ %

آذربایجان شرقی | تبریز
۳/۱۰
استخر دوقلوی هتل شهریار تبریز
۰ % تخفیف

استخر دوقلوی هتل شهریار تبریز

آذربایجان شرقی | تبریز

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • حوضچه آب سرد
 • سالن بدنسازی
 • کافی شاپ

استخر و سونای طبی آذرباییجان ۰ %

آذربایجان شرقی | تبریز
۳/۱۰
استخر و سونای طبی آذرباییجان
۰ % تخفیف

استخر و سونای طبی آذرباییجان

آذربایجان شرقی | تبریز

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • استخر کودکان
 • حمام ترکی

استخر شهدای سردرود تبریز ۰ %

آذربایجان شرقی | تبریز
۳/۱۰
استخر شهدای سردرود تبریز
۰ % تخفیف

استخر شهدای سردرود تبریز

آذربایجان شرقی | تبریز

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • پارکینگ
 • استخر کودکان

استخر حر تبریز ۰ %

آذربایجان شرقی | تبریز
۳/۱۰
استخر حر تبریز
۰ % تخفیف

استخر حر تبریز

آذربایجان شرقی | تبریز

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • پارکینگ

استخر المپیک کلیبر ۰ %

آذربایجان شرقی | کلیبر
۳/۱۰
استخر المپیک کلیبر
۰ % تخفیف

استخر المپیک کلیبر

آذربایجان شرقی | کلیبر

 • سونا خشک
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • پارکینگ
 • استخر کودکان

استخر آبشاران اسکو ۰ %

آذربایجان شرقی | اسکو
۳/۱۰
استخر آبشاران اسکو
۰ % تخفیف

استخر آبشاران اسکو

آذربایجان شرقی | اسکو

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • استخر کودکان

چیزی رو از دست ندین!