استخرهای استان کرمانشاه

استخرهای استان کرمانشاه


استخر اندیشه کرمانشاه ویژه بانوان ۱۳ %

کرمانشاه | کرمانشاه
۳/۱۰
استخر اندیشه کرمانشاه ویژه بانوان
۱۳ % تخفیف

استخر اندیشه کرمانشاه ویژه بانوان

کرمانشاه | کرمانشاه

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • حمام سنتی
 • ماساژ
 • سالن بدنسازی
 • استخر آب درمانی
۱۰۵,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۱۲۰,۰۰۰ تومان
%۱۳ تخفیف
مشاهده استخر
۳/۱۰
استخر دوقلوی کارا و کوشا (کارگران) کرمانشاه
۱۵ % تخفیف

استخر دوقلوی کارا و کوشا (کارگران) کرمانشاه

کرمانشاه | کرمانشاه

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • حوضچه آب سرد
 • پارکینگ
 • تونل مه
 • ماساژ
 • فروشگاه لوازم شنا
 • ایروبیک
۱۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۱۴۰,۰۰۰ تومان
%۱۵ تخفیف
مشاهده استخر

استخر هتل کوروش کرمانشاه ۰ %

کرمانشاه | کرمانشاه
۳/۱۰
استخر هتل کوروش کرمانشاه
۰ % تخفیف

استخر هتل کوروش کرمانشاه

کرمانشاه | کرمانشاه

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • پارکینگ
 • استخر کودکان
۳/۱۰
استخر ایران سونا (فرهیختگان) کرمانشاه

استخر پردیسان کرمانشاه ۰ %

کرمانشاه | کرمانشاه
۳/۱۰
استخر پردیسان کرمانشاه
۰ % تخفیف

استخر پردیسان کرمانشاه

کرمانشاه | کرمانشاه

استخر زرین کرمانشاه ۰ %

کرمانشاه | کرمانشاه
۳/۱۰
استخر زرین کرمانشاه
۰ % تخفیف

استخر زرین کرمانشاه

کرمانشاه | کرمانشاه

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • پارکینگ
 • ماساژ
 • سرسره آبی

استخر باران کرمانشاه ۰ %

کرمانشاه | کرمانشاه
۳/۱۰
استخر باران کرمانشاه
۰ % تخفیف

استخر باران کرمانشاه

کرمانشاه | کرمانشاه

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • پارکینگ
 • استخر کودکان
 • حمام سنتی
 • ماساژ
 • سالن بدنسازی
 • استخر آب درمانی

استخر الهیه کرمانشاه ۰ %

کرمانشاه | کرمانشاه
۳/۱۰
استخر الهیه کرمانشاه
۰ % تخفیف

استخر الهیه کرمانشاه

کرمانشاه | کرمانشاه

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • پارکینگ
 • ایروبیک

استخر هتل پارسیان کرمانشاه ۰ %

کرمانشاه | کرمانشاه
۳/۱۰
استخر هتل پارسیان کرمانشاه
۰ % تخفیف

استخر هتل پارسیان کرمانشاه

کرمانشاه | کرمانشاه

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • پارکینگ
 • ماساژ
 • ایروبیک

چیزی رو از دست ندین!