استخرهای بندر عباس

استخرهای بندر عباس


استخر شهید دادمان بندرعباس ۰ %

هرمزگان | بندر عباس
۳/۱۰
استخر شهید دادمان بندرعباس
۰ % تخفیف

استخر شهید دادمان بندرعباس

هرمزگان | بندر عباس

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی

استخر شهید چمران بندرعباس ۰ %

هرمزگان | بندر عباس
۳/۱۰
استخر شهید چمران بندرعباس
۰ % تخفیف

استخر شهید چمران بندرعباس

هرمزگان | بندر عباس

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • استخر کودکان

استخر پیام مخابرات هرمزگان ۰ %

هرمزگان | بندر عباس
۳/۱۰
استخر پیام مخابرات هرمزگان
۰ % تخفیف

استخر پیام مخابرات هرمزگان

هرمزگان | بندر عباس

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی

استخر حجاب بندرعباس ۰ %

هرمزگان | بندر عباس
۳/۱۰
استخر حجاب بندرعباس
۰ % تخفیف

استخر حجاب بندرعباس

هرمزگان | بندر عباس

 • بوفه

استخر هفت تیر بندر عباس ۰ %

هرمزگان | بندر عباس
۳/۱۰
استخر هفت تیر بندر عباس
۰ % تخفیف

استخر هفت تیر بندر عباس

هرمزگان | بندر عباس

 • بوفه

استخر پروانه بندرعباس ۰ %

هرمزگان | بندر عباس
۳/۱۰
استخر پروانه بندرعباس
۰ % تخفیف

استخر پروانه بندرعباس

هرمزگان | بندر عباس

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی

چیزی رو از دست ندین!