استخرهای استان اصفهان

استخرهای استان اصفهان


استخر سرتاوه (کمال) اصفهان ۲۵ %

اصفهان | اصفهان
۳/۱۰
استخر سرتاوه (کمال) اصفهان
۲۵ % تخفیف

استخر سرتاوه (کمال) اصفهان

اصفهان | اصفهان

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • استخر کودکان
 • فروشگاه لوازم شنا
۷۵,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
%۲۵ تخفیف
مشاهده استخر

استخر مهتاب اصفهان ۱۴ %

اصفهان | اصفهان
۳/۱۰
استخر مهتاب اصفهان
۱۴ % تخفیف

استخر مهتاب اصفهان

اصفهان | اصفهان

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • پارکینگ
 • استخر کودکان
 • ماساژ
۱۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
%۱۴ تخفیف
مشاهده استخر

استخر و باشگاه سپاهان اصفهان ۱۸ %

اصفهان | اصفهان
۳/۱۰
استخر و باشگاه سپاهان اصفهان
۱۸ % تخفیف

استخر و باشگاه سپاهان اصفهان

اصفهان | اصفهان

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • آموزش شنا
 • استخر کودکان
 • سالن بدنسازی
 • فروشگاه لوازم شنا
 • سالن بیلیارد
 • حمام ترکی
۱۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۱۴۰,۰۰۰ تومان
%۱۸ تخفیف
مشاهده استخر
۳/۱۰
استخر شهید نصر (۲۲ بهمن) اصفهان
۵ % تخفیف

استخر شهید نصر (۲۲ بهمن) اصفهان

اصفهان | اصفهان

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • پارکینگ
 • آموزش شنا
 • استخر کودکان
 • تراس آفتاب
 • حمام سنتی
 • ماساژ
 • فروشگاه لوازم شنا
 • خدمات آبدرمانی
۱۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۱۲۰,۰۰۰ تومان
%۵ تخفیف
مشاهده استخر

استخر پرواز اصفهان ۱۳ %

اصفهان | اصفهان
۳/۱۰
۱۳ % تخفیف

استخر پرواز اصفهان

اصفهان | اصفهان

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • پارکینگ
 • استخر کودکان
۷۹,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۹۰,۰۰۰ تومان
%۱۳ تخفیف
مشاهده استخر

استخر بهار اصفهان ۲۰ %

اصفهان | اصفهان
۳/۱۰
۲۰ % تخفیف

استخر بهار اصفهان

اصفهان | اصفهان

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • پارکینگ
 • آموزش شنا
 • استخر کودکان
 • ماساژ
 • ورزش در آب
۹۶,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۱۲۰,۰۰۰ تومان
%۲۰ تخفیف
مشاهده استخر

استخر باران اصفهان ۳۰ %

اصفهان | اصفهان
۳/۱۰
۳۰ % تخفیف

استخر باران اصفهان

اصفهان | اصفهان

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • پارکینگ
 • آموزش شنا
 • ماساژ
 • سالن بدنسازی
 • فروشگاه لوازم شنا
 • خدمات آبدرمانی
 • ورزش در آب
۷۰,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
%۳۰ تخفیف
مشاهده استخر

استخر نور (آتشگاه) اصفهان ۳۰ %

اصفهان | اصفهان
۳/۱۰
استخر نور (آتشگاه) اصفهان
۳۰ % تخفیف

استخر نور (آتشگاه) اصفهان

اصفهان | اصفهان

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • پارکینگ
 • فروشگاه لوازم شنا
۷۰,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
%۳۰ تخفیف
مشاهده استخر

استخر کارگران اصفهان ۲۳ %

اصفهان | اصفهان
۳/۱۰
۲۳ % تخفیف

استخر کارگران اصفهان

اصفهان | اصفهان

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • پارکینگ
 • آموزش شنا
 • ماساژ
 • فروشگاه لوازم شنا
 • کافی شاپ
۸۵,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۱۱۰,۰۰۰ تومان
%۲۳ تخفیف
مشاهده استخر

چیزی رو از دست ندین!