استخرهای استان اصفهان

استخرهای استان اصفهان


۳/۱۰
استخر چهار فصل (روباز) دهکده چادگان
۱۶ % تخفیف

استخر چهار فصل (روباز) دهکده چادگان

اصفهان | چادگان

 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • پارکینگ
 • آموزش شنا
 • ماساژ
 • فروشگاه لوازم شنا
 • خدمات آبدرمانی
۷۶,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۹۰,۰۰۰ تومان
%۱۶ تخفیف
مشاهده استخر

استخر مهرگان اصفهان ۱۵ %

اصفهان | اصفهان
۳/۱۰
استخر مهرگان اصفهان
۱۵ % تخفیف

استخر مهرگان اصفهان

اصفهان | اصفهان

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • پارکینگ
 • استخر کودکان
 • فروشگاه لوازم شنا
 • سرسره آبی
۸۵,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
%۱۵ تخفیف
مشاهده استخر

استخر باران اصفهان ۱۵ %

اصفهان | اصفهان
۳/۱۰
استخر باران اصفهان
۱۵ % تخفیف

استخر باران اصفهان

اصفهان | اصفهان

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • پارکینگ
 • آموزش شنا
 • ماساژ
 • سالن بدنسازی
 • فروشگاه لوازم شنا
 • خدمات آبدرمانی
 • ورزش در آب
۱۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۱۴۰,۰۰۰ تومان
%۱۵ تخفیف
مشاهده استخر

استخر کارگران اصفهان ۲۸ %

اصفهان | اصفهان
۳/۱۰
۲۸ % تخفیف

استخر کارگران اصفهان

اصفهان | اصفهان

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • پارکینگ
 • آموزش شنا
 • ماساژ
 • فروشگاه لوازم شنا
 • کافی شاپ
۹۴,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۱۳۰,۰۰۰ تومان
%۲۸ تخفیف
مشاهده استخر

استخر پرواز اصفهان ۱۶ %

اصفهان | اصفهان
۳/۱۰
۱۶ % تخفیف

استخر پرواز اصفهان

اصفهان | اصفهان

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • پارکینگ
 • آموزش شنا
 • استخر کودکان
 • خدمات آبدرمانی
۱۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۱۳۰,۰۰۰ تومان
%۱۶ تخفیف
مشاهده استخر

استخر مهتاب اصفهان ۱۰ %

اصفهان | اصفهان
۳/۱۰
۱۰ % تخفیف

استخر مهتاب اصفهان

اصفهان | اصفهان

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • پارکینگ
 • آموزش شنا
 • استخر کودکان
 • ماساژ
 • فروشگاه لوازم شنا
 • خدمات آبدرمانی
۱۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
%۱۰ تخفیف
مشاهده استخر

استخر هتل ونوس اصفهان ۱۰ %

اصفهان | اصفهان
۳/۱۰
۱۰ % تخفیف

استخر هتل ونوس اصفهان

اصفهان | اصفهان

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • استخر کودکان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
%۱۰ تخفیف
مشاهده استخر

استخر سرتاوه (کمال) اصفهان ۱۷ %

اصفهان | اصفهان
۳/۱۰
۱۷ % تخفیف

استخر سرتاوه (کمال) اصفهان

اصفهان | اصفهان

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • استخر کودکان
 • فروشگاه لوازم شنا
۱۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۱۲,۰۰۰ تومان
%۱۷ تخفیف
مشاهده استخر

استخر کوثر ملک شهر اصفهان ۲۰ %

اصفهان | اصفهان
۳/۱۰
استخر کوثر ملک شهر اصفهان
۲۰ % تخفیف

استخر کوثر ملک شهر اصفهان

اصفهان | اصفهان

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • پارکینگ
 • آموزش شنا
 • ماساژ
 • سالن بدنسازی
 • فروشگاه لوازم شنا
 • خدمات آبدرمانی
 • ورزش در آب
۹۶,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۱۲۰,۰۰۰ تومان
%۲۰ تخفیف
مشاهده استخر

چیزی رو از دست ندین!