استخرهای فردیس

استخرهای فردیس


استخر دلفین فردیس کرج ۱۰ %

البرز | فردیس
۳/۱۰
استخر دلفین فردیس کرج
۱۰ % تخفیف

استخر دلفین فردیس کرج

البرز | فردیس

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • پارکینگ
 • آموزش شنا
 • استخر کودکان
 • حمام سنتی
 • ماساژ
 • فروشگاه لوازم شنا
 • باران مصنوعی
 • غار نمک
 • خدمات آبدرمانی
 • ورزش در آب
۱۷۱,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۱۹۰,۰۰۰ تومان
%۱۰ تخفیف
مشاهده استخر

استخر شهدای فردیس کرج ۰ %

البرز | فردیس
۳/۱۰
استخر شهدای فردیس کرج
۰ % تخفیف

استخر شهدای فردیس کرج

البرز | فردیس

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • استخر کودکان
 • ماساژ
 • ایروبیک

پارک آبی آریا موج فردیس ۰ %

البرز | فردیس
۳/۱۰
پارک آبی آریا موج فردیس
۰ % تخفیف

پارک آبی آریا موج فردیس

البرز | فردیس

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • پارکینگ
 • استخر کودکان
 • سرسره آبی
 • رودخانه مواج
 • آبشار

استخر لوتوس فردیس ۰ %

البرز | فردیس
۳/۱۰
استخر لوتوس فردیس
۰ % تخفیف

استخر لوتوس فردیس

البرز | فردیس

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • استخر کودکان
 • ماساژ
 • غار نمک

استخر کوروش فردیس ۰ %

البرز | فردیس
۳/۱۰
استخر کوروش فردیس
۰ % تخفیف

استخر کوروش فردیس

البرز | فردیس

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • استخر کودکان
 • استخر آب درمانی
 • حمام ترکی

استخر اریکه البرز ۰ %

البرز | فردیس
۳/۱۰
استخر اریکه البرز
۰ % تخفیف

استخر اریکه البرز

البرز | فردیس

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • ماساژ

استخر و سونای نشاط فردیس ۰ %

البرز | فردیس
۳/۱۰
استخر و سونای نشاط فردیس
۰ % تخفیف

استخر و سونای نشاط فردیس

البرز | فردیس

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • پارکینگ
 • استخر کودکان
 • ماساژ
 • باران مصنوعی
۳/۱۰
۰ % تخفیف

استخر و پارک آبی پرشین فردیس

البرز | فردیس

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • استخر کودکان
 • ماساژ
 • سرسره آبی
 • چاله فضایی
 • استخر آب درمانی

چیزی رو از دست ندین!