استخرهای کرج

استخرهای کرج


استخر نور کرج ۴ %

البرز | کرج
۳/۱۰
استخر نور کرج
۴ % تخفیف

استخر نور کرج

البرز | کرج

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • آموزش شنا
 • استخر کودکان
 • تونل مه
 • ماساژ
 • سالن بدنسازی
 • فروشگاه لوازم شنا
 • سانس آزاد
 • خدمات آبدرمانی
۱۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۱۳۵,۰۰۰ تومان
%۴ تخفیف
مشاهده استخر
۳/۱۰
مجموعه پارک آبی و استخرهای دانش کرج

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • پارکینگ
 • استخر کودکان
 • تونل مه
 • ماساژ
 • سالن بدنسازی
 • فروشگاه لوازم شنا
 • حمام ترکی
 • سکوی شیرجه
 • استخر موج
 • ورزش در آب
۷۲,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
%۲۸ تخفیف
مشاهده استخر

استخر گلستان هشتگرد ۱۰ %

البرز | کرج
۳/۱۰
استخر گلستان هشتگرد
۱۰ % تخفیف

استخر گلستان هشتگرد

البرز | کرج

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • آموزش شنا
 • استخر کودکان
 • ماساژ
 • فروشگاه لوازم شنا
 • خدمات آبدرمانی
۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۵۰,۰۰۰ تومان
%۱۰ تخفیف
مشاهده استخر

استخر آمیتیس گلشهر کرج ۱۰ %

البرز | کرج
۳/۱۰
۱۰ % تخفیف

استخر آمیتیس گلشهر کرج

البرز | کرج

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • آموزش شنا
 • سالن بدنسازی
 • فروشگاه لوازم شنا
 • TRX
 • ایروبیک
 • سالن بیلیارد
 • خدمات آبدرمانی
 • ورزش در آب
۱۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
%۱۰ تخفیف
مشاهده استخر

استخر شهدای گلشهر کرج ۰ %

البرز | کرج
۳/۱۰
استخر شهدای گلشهر کرج
۰ % تخفیف

استخر شهدای گلشهر کرج

البرز | کرج

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • پارکینگ
 • حمام سنتی
 • ماساژ
 • فروشگاه لوازم شنا

استخر یادآوران کرج ۰ %

البرز | کرج
۳/۱۰
استخر یادآوران کرج
۰ % تخفیف

استخر یادآوران کرج

البرز | کرج

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • پارکینگ
 • آموزش شنا
 • ماساژ
 • سالن بدنسازی
 • فروشگاه لوازم شنا
 • خدمات آبدرمانی

استخر تختی کرج ۰ %

البرز | کرج
۳/۱۰
۰ % تخفیف

استخر تختی کرج

البرز | کرج

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • پارکینگ
 • آموزش شنا
 • استخر کودکان
 • ماساژ
 • فروشگاه لوازم شنا
 • کافی شاپ
 • خدمات آبدرمانی

دهکده آفتاب ۰ %

البرز | کرج
۳/۱۰
دهکده آفتاب
۰ % تخفیف

دهکده آفتاب

البرز | کرج

 • جکوزی
 • استخر روباز

استخر پدیده کرج ۰ %

البرز | کرج
۳/۱۰
استخر پدیده کرج
۰ % تخفیف

استخر پدیده کرج

البرز | کرج

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • پارکینگ
 • استخر کودکان
 • ماساژ
 • استخر آب درمانی
 • حمام ترکی

چیزی رو از دست ندین!