استخرهای منطقه ۱۶ تهران

استخرهای منطقه ۱۶ تهران


استخر فجر دانشگاه شریعتی ۲۰ %

تهران | تهران | منطقه۱۶، یاخچی آباد
۳/۱۰
استخر فجر دانشگاه شریعتی
۲۰ % تخفیف

استخر فجر دانشگاه شریعتی

تهران | تهران | منطقه۱۶، یاخچی آباد

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • پارکینگ
 • آموزش شنا
 • استخر کودکان
 • ماساژ
 • فروشگاه لوازم شنا
 • خدمات آبدرمانی
۱۰۴,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۱۳۰,۰۰۰ تومان
%۲۰ تخفیف
مشاهده استخر

استخر فرهنگسرای بهمن ۱۰ %

تهران | تهران | منطقه۱۶، نازی آباد
۳/۱۰
استخر فرهنگسرای بهمن
۱۰ % تخفیف

استخر فرهنگسرای بهمن

تهران | تهران | منطقه۱۶، نازی آباد

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • پارکینگ
 • استخر کودکان
 • ماساژ
 • فروشگاه لوازم شنا
۶۳,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۷۰,۰۰۰ تومان
%۱۰ تخفیف
مشاهده استخر

استخر چهارفصل شهربانو نازی آباد ۴۰ %

تهران | تهران | منطقه۱۶، نازی آباد
۳/۱۰
استخر چهارفصل شهربانو نازی آباد
۴۰ % تخفیف

استخر چهارفصل شهربانو نازی آباد

تهران | تهران | منطقه۱۶، نازی آباد

 • بوفه
 • آموزش شنا
 • استخر روباز
 • تراس آفتاب
 • ماساژ
 • فروشگاه لوازم شنا
 • خدمات آبدرمانی
 • ورزش در آب
۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت واقعی: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
%۴۰ تخفیف
مشاهده استخر

استخر ستاره شهرداری ۰ %

تهران | تهران | منطقه۱۶
۳/۱۰
استخر ستاره شهرداری
۰ % تخفیف

استخر ستاره شهرداری

تهران | تهران | منطقه۱۶

 • سونا خشک
 • جکوزی

استخر معتمدی کارگران ۰ %

تهران | تهران | منطقه۱۶، خزانه
۳/۱۰
۰ % تخفیف

استخر معتمدی کارگران

تهران | تهران | منطقه۱۶، خزانه

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • استخر کودکان
 • استخر آب درمانی

استخر مادران و کودکان بعثت ۰ %

تهران | تهران | منطقه۱۶
۳/۱۰
استخر مادران و کودکان بعثت
۰ % تخفیف

استخر مادران و کودکان بعثت

تهران | تهران | منطقه۱۶

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • پارکینگ
 • استخر کودکان

استخر یادآوران ۰ %

تهران | تهران | منطقه۱۶، یاخچی آباد
۳/۱۰
استخر یادآوران
۰ % تخفیف

استخر یادآوران

تهران | تهران | منطقه۱۶، یاخچی آباد

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • سالن بدنسازی
 • ایروبیک

استخر آبی بهار ۰ %

تهران | تهران | منطقه۱۶، خزانه
۳/۱۰
استخر آبی بهار
۰ % تخفیف

استخر آبی بهار

تهران | تهران | منطقه۱۶، خزانه

 • سونا خشک
 • سونا بخار
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • استخر کودکان

استخر روباز مرغوبکار (آقایان) ۰ %

تهران | تهران | منطقه۱۶، نازی آباد
۳/۱۰
استخر روباز مرغوبکار (آقایان)
۰ % تخفیف

استخر روباز مرغوبکار (آقایان)

تهران | تهران | منطقه۱۶، نازی آباد

 • بوفه
 • استخر روباز
 • تراس آفتاب

چیزی رو از دست ندین!