استخر صدف کرمان خودرو

sadaf kerman khodro - استخر صدف کرمان خودرو

آدرس : تهران، کیلومتر 16 جاده مخصوص کرج، بلوار کرمان خودرو

استخر صدف کرمان خودرو ، جاده مخصوص کرج

Tel : 021 44993255