استخر ساحل

sahel - استخر ساحل

آدرس : تهران، پل چوبی، به طرف میدان سپاه، کوچه غفوری، پلاک 4

استخر ساحل ، پل چوبی ،مخصوص بانوان

Tel : 021 77651601-2