استخر کوثر(شهر ری)

kosar shahre rey - استخر کوثر(شهر ری)

آدرس : تهران،شهر ری، میدان نماز، بلوار امام حسین، خیابان پاسداران

استخر کوثر شهر ری ، میدان نماز شهر ری

Tel : 021 -33392050