استخر نیما

nima - استخر نیما

آدرس : تهران ، شهر قدس، خیابان امام زاده، روبروی کوچه حیدری، پلاک 36

استخر نیما ، شهر قدس

Tel : 021 46884154