استخر آسیا جدیدی

AsiaJadidi - استخر آسیا جدیدی

آدرس : تهران، خیابان آیت الله کاشانی، ابتدای جنت آباد، خیابان نیرو، 12 متری آسمان

استخر آسیا جدیدی ، جنت آباد

Tel : 021 44094196