استخر پویندگان علم و ایمان

آدرس : تهران، اتوبان رسالت، خیابان شهید کرد، خیابان شهیدموسایی، جنب پلاک 3

استخر پویندگان علم و ایمان ، اتوبان رسالت

Tel : 021 22516119