استخر سلمان فارسی

salman farsi - استخر سلمان فارسی

آدرس : تهران، خیابان دماوند، روبروی بیمارستان بوعلی

استخر سلمان فارسی ، میدان امام حسین

Tel : 021 77563525