استخر شهدای نیاوران

shohadaye niyavaran - استخر شهدای نیاوران

آدرس : تهران ، خیابان نیاوران ، داخل پارک نیاوران

استخر مجموعه ورزشی شهدای نیاوران ،پارک نیاوران

Tel : 021 22832170