استخر شهید عباس جهانی پور

abbase jahani poor - استخر شهید عباس جهانی پور

آدرس : تهران ، میدان آزادی ، میدان فتح ، اول دانشگاه هوایی ، پارک لاله و لادن

استخر شهید عباس جهانی پور، میدان فتح

Tel : 021 66680937