سو پارک (پارک آبی ساحل خلیج فارس)

sahel khalije fars - سو پارک (پارک آبی ساحل خلیج فارس)

آدرس : کرج، جاده ملارد، سه راه اندیشه، بهاره شرقی، نرسیده به میدان

پارک آبی ساحل خلیج فارس، سه راه اندیشه

Tel : 021-65102001 - 6