استخر استقلال

esteghlal - استخر استقلال

آدرس : تهران، تهرانسر ، بلوار دکتر عبیدی ، شهرک استقلال

استخر مجموعه ورزشی استقلال ، تهرانسر

Tel : 021 44544151-3