استخر هتل بزرگ ارم(بانوان)

آدرس : تهران، اتوبان حقانی - جنب پل همت - هتل بزرگ ارم

استخر هتل بزرگ ارم مخصوص بانوان

Tel : 021 2967