استخر هتل بزرگ ارم(آقایان)

آدرس : تهران، اتوبان حقانی - جنب پل همت - هتل بزرگ ارم

استخر هتل بزرگ ارم مخصوص آقایان - اتوبان حقانی

Tel : 021 2967