استخر شهربانو (سروش سابق)

sorosh - استخر شهربانو (سروش سابق)

آدرس : تهران ، یوسف آباد ، خیابان فتحی شقاقی ، ضلع غربی میدان سلماس

استخر سروش ، یوسف آباد ، مخصوص بانوان

Tel : 021 88335046