استخر خردمند

kherad mand - استخر خردمند

آدرس : تهران، میدان هفت تیر، نرسیده به پل کریمخان، ابتدای خردمند شمالی

استخر خردمند ، خردمند شمالی ، مخصوص آقایان

Tel : 021 88310185