استخر شهید نوفلاح

nofalllah - استخر شهید نوفلاح

آدرس : تهران، میدان هفت تیر، خیابان مفتح جنوبی، خیابان ورزنده، ضلع جنوبی ورزشگاه شیرودی

استخر نوفلاح ، ورزشگاه شهید شیرودی ، مخصوص آقایان

Tel : 021 88835350