استخر انور سبزعلی

Anvar - استخر انور سبزعلی

آدرس : تهران ، دولت آباد ،بین فلکه دوم و سوم ، خیابان حق گویان ، استخر و سونای انور

استخر انور ، شهر ری

Tel : 021 -33394777